Zero emissie en autarkische systemen

Aan boord van de Autark-Zero is geen druppel fossiele brandstof nodig, ook walstroom is in principe nooit nodig. De 33 m2 zonnecellen genereren meer dan genoeg vermogen om op kruissnelheid oneindig lang te kunnen varen en alle elektrische systemen aan boord van energie te voorzien. Hiermee is de Autark-Zero geheel zelfvoorzienend en dus niet afhankelijk van faciliteiten aan land. Met dit schip kunnen wateren bevaren worden die voor andere jachten veel lastiger bereikbaar zijn.

Aan boord wordt op 2 manieren vers drinkwater gemaakt: via een watermaker die van zeewater zoet drinkwater kan maken en via de opvang van regenwater. Het enorme vleugelzeil dat in gesloten toestand als dak fungeert kan grote hoeveelheden hemelwater opvangen, dit water wordt gezuiverd en kan als drinkwater gebruikt worden. Er hoeven dus geen grote hoeveelheden flessenwater of grote watertanks aan boord te zijn, dit bespaart veel gewicht en afval.

Het afvalwater (grijs en zwart) wordt opgevangen in een septictank systeem: hier wordt het afvalwater zo ver gezuiverd dat het voldoet aan de hoogste normen en veilig overboord geloosd kan worden. Het gezuiverde afvalwater kan ook gebruikt worden in de 2 broeikassen / grow rooms die aan boord zijn. Verticale hydrophonics cultuur is een zeer efficiënte manier om snel gewassen op te kweken voor consumptie.

Autac Zero Pod Motor 10kw Green Marine Concepts
Autac Zero Windbelasting Detail Green Marine Concepts