Energievoorziening

Autark-Zero is uitgerust met een groot oppervlak aan zonnecellen: ruim 33 m2. Hiermee kan een totaal piekvermogen worden opgewekt van 5000Watt. Deze energie wordt opgeslagen in de 14 Lithium-Ion NMC accu’s met een totale capaciteit van 50Kwh. Vanuit deze accu’s kunnen de motoren, het boordnet, de 220V inverter en de elektrische servomotoren en actuators gevoed worden. De accu’s kunnen onder normale gebruiksomstandigheden altijd volledig door de zonnepanelen geladen worden. Als backup is er wel een 220V laadinrichting aan boord zodat vanuit een walstroom of externe 220V bron geladen kan worden mocht dit in uitzonderlijke gevallen noodzakelijk zijn.

Autac Zero Energievoorziening Green Marine Concepts

Intelligent energiemanagement

Door middel van het intelligente energiemanagement systeem wordt het verbruik afgestemd op de nog beschikbare capaciteit in de accu’s en opgewekte vermogen door de zonnepanelen. In de praktijk komt het er dus op neer dat het systeem zelf berekend hoeveel elektrische energie er nodig is om het schip een bepaalde tijdsduur of afstand te laten overbruggen, en of dit geleverd zal gaan worden door de zonnepanelen op basis van de weersverwachting (zon intensiteit). De autopilot zal de optimale koers/route berekenen rekening houdend met de beschikbare energie die hiervoor nodig is.

Autarc Zero Mg Lithium Ion He 150ah
Autarc Zero Mg Master Lv 48v To24v Charging Mg Master Lv 48v To24v Charging
Autarc Zero Mg Master System Safety