Onze visie

Het wordt steeds drukker op het water, zowel internationaal als in Nederland. De aantasting van de omgeving door de pleziervaart wordt groter. Rietkragen en beschoeiingen hebben steeds zwaarder te verduren en vragen meer onderhoud, in meer exotische vaargebieden speelt emissie en lozing een rol. Hiertegenover staat de wens om tot rust te kunnen komen op het water. Daarmee wordt ook de druk op bijvoorbeeld stiltegebieden vergroot. Niet vervuilende, stille, zelfvoorzienende boten kunnen hiervoor de oplossing zijn. Ook zullen er steeds meer beperkingen komen op gebruik van fossiele brandstof op het water, in Amsterdam zal binnenkort geen enkele verbrandingsmotor meer toegestaan zijn op het water. Meer regulering in drukke gebieden zal om een aanpassingen vragen in de pleziervaart. De pleziervaarder zelf is steeds meer opzoek naar een ervaring die rust en ontspanning geeft, drukke havens en luidruchtige schepen passen niet in deze beleving. Het concept achter Autark-Zero speelt in op deze marktveranderingen.

Scheepsbouw in hout:

In de bouw wordt steeds meer hout gebruikt ter vervanging van beton en staal. Door betere berekeningssoftware, lijmtechnieken, computergestuurde frees- en zaagtechnieken is hout een ‘nieuw’ constructiemateriaal geworden. In de bouw bijvoorbeeld: Cross Laminated Technology (CLT), hiermee is het mogelijk om hoogbouw te doen in volledig houten constructies tot meer dan 20 verdiepingen (woontoren Haut Amsterdam)!

Er zijn in Europa al voldoende productiebossen, in Holland (Houtland) moet het oppervlakte productiebos nog toenemen, maar nu groeien er al 60 woningen per dag in de Nederlandse bossen! Hout heeft veel bijkomende positieve aspecten qua duurzaamheid en klimaatinvloed: in hout zit veel CO2 opgesloten dat niet in de atmosfeer komt zolang het zijn doel als bouwmateriaal dient. Ook in de totale keten van bouwmaterialen productie is hout veel duurzamer dan staal of beton; er is immers enorm veel energie nodig om beton, staal en andere gangbare constructie- en bouwmaterialen te produceren: 11 procent van de broeikasgasuitstoot wordt hierdoor veroorzaakt. Bij de productie van hout wordt juist CO2 opgenomen en gaat de CO2 teller juist terugdraaien! Een doelstelling die Microsoft als multinational onlangs lanceerde om niet klimaatneutraal maar zelfs klimaat positief te zijn: meer CO2 opnemen dan uitstoten!

Ons streven is te onderzoeken of hout toepasbaar is in commerciële scheepvaart; bijvoorbeeld coasters van 80-100m. In vervolg op het zeil van de Autark-Zero willen wij een robuust zeil ontwikkelen voor de zeevaart. Vrachtvaarders met vaste vleugelzeilen voorzien van zonnecellen, elektrische aandrijving en autonoom zeilend. Diverse aspecten van het gebruik van een dergelijk vleugelzeil op een vrachtvaarder moeten natuurlijk nog nader onderzocht en getest worden; zo mag het vleugelzeil het laden en lossen niet hinderen en moet het extreme weerscondities kunnen weerstaan om er maar 2 te noemen.

In de superjachtbouw wordt momenteel (door het Nederlands ontwerpbureau Dijkstra) aan een wereldschokkend project gebouwd: een super zeiljacht van 140 meter volledig in hout gebouwd! Dit zal niet alleen het grootste zeiljacht ter wereld worden, maar dus ook het grootste houten jacht ooit gebouwd! Met dit soort unieke innovatieve projecten zal veel kennis ontwikkeld worden die tot zijn volledige commerciële potentie zal komen op het moment dat dit doorgevoerd gaat worden in mainstream scheeps- en jachtbouw.

Green Marine Concepts volgt dit soort ontwikkelingen op de voet en wil betrokken zijn bij projecten die deze visie delen.

  • Scherpe eisen aan uitstoot
  • Toenemende drukte op het water
  • Rustigere vaargebieden populairder
  • Onafhankelijk van wal-voorzieningen