Autonoom zeilen

Autark-Zero zal worden voorzien van een krachtig autopilot systeem. Hiermee wordt niet alleen volledig automatisch de meest optimale zeilstand ingesteld en de pod motoren bestuurt maar dit kan ook nog eens volledig autonoom. Menselijke bediening van de afzonderlijke onderdelen is dus niet meer nodig: de autopilot maakt zelf de juiste beslissingen die nodig zijn om van A naar B te varen op de meest efficiëntste of snelste manier.

De autopilot maakt gebruik van diverse sensoren aan boord en van interne en externe databases om alle benodigde gegevens te verzamelen om de juiste beslissingen te nemen. Op basis van gedetailleerde waterkaarten, gegevens over vaargeulen, betonning, overig scheepvaartverkeer en weersomstandigheden berekend de autopilot de meest optimale route en stuurt de roeren, motoren en het vleugelzeil aan om de juiste koers te kunnen varen. Denk bij onboard sensoren aan: windmeter, dieptemeter/sonar, snelheidsmeter, GPS/RTK, LIDAR-laser en image recognition. AIS en radar/transponder signalen zijn onmisbaar om de koers van andere schepen in de gaten te houden en zo mogelijke aanvaringen te voorkomen.

Autarc Zero Navaldcui
Autarc Zero Shipfellow

CAN bus, NMEA2k, Signal-K

Alle sensoren en actuatoren/(servo)motoren aan boord zijn verbonden met de centrale computer via de bus-systemen Signal-K, CAN en NMEA2k. Externe gegevens zoals zeer gedetailleerde lokale wind- en weersvoorspellingen, stroming/getijden informatie, vaarweg informatie en bijvoorbeeld point-of-interest info van mede vaarwater gebruikers komen via een internet verbinding binnen bij de centrale computer die deze gegevens doorberekent in de autopilot aansturing van de Autark-Zero. De autopilot maakt volledig gebruik van open-source hard- en software. Voordeel van open-source is dat er door een heel grote community gewerkt wordt aan de continue ontwikkeling van de systemen en nieuwe innovaties snel doorgevoerd worden. Ook om gegevens te verzamelen wordt van open-source gebruik gemaakt: SignalK is een platform en bijbehorend protocol om diverse data/cloud sources te kunnen inlezen en uitwisselen. De data-sources die via het SignalK platform beschikbaar komen zijn bijvoorbeeld kaartgegevens, betonning en vaargeul informatie, weersvoorspellingen, stroming- en getijdengegevens, havens, brug- en sluis bedieningstijden en user-generated sources/ POI’s enz.
The autopilot runs entirely on open-source hard- and software. The main benefit of using open-source is the large community of users and programmers working together to continuously improve the applications and innovations are quickly integrated. Open-source is also used for data collection. SignalK is a platform and protocol that enables the reading and exchanging of a variety of data/cloud sources. Examples of the data-sources made available through the SignalK platform are chart data, navigational buoys, markers & beacons, shipping channel information, weather forecasts, current and tidal information, ports, operating hours of bridges and locks and user-generated POI’s etc.

  • Krachtige autopilot
  • Automatisch & autonoom zeilen
  • Cloud-based data sources
  • Diverse sensor systemen
  • Universele aansturing d.m.v. open bussystemen