Onze visie

Het wordt steeds drukker op het water, zowel internationaal als in Nederland. De aantasting van de omgeving door de pleziervaart wordt groter. Rietkragen en beschoeiingen hebben steeds zwaarder te verduren en vragen meer onderhoud, in meer exotische vaargebieden speelt emissie en lozing een rol. Hiertegenover staat de wens om tot rust te kunnen komen op het water. Daarmee wordt ook de druk op bijvoorbeeld stiltegebieden vergroot. Niet vervuilende, stille, zelfvoorzienende boten kunnen hiervoor de oplossing zijn. Ook zullen er steeds meer beperkingen komen op gebruik van fossiele brandstof op het water, in Amsterdam zal binnenkort geen enkele verbrandingsmotor meer toegestaan zijn op het water. Meer regulering in drukke gebieden zal om een aanpassingen vragen in de pleziervaart. De pleziervaarder zelf is steeds meer opzoek naar een ervaring die rust en ontspanning geeft, drukke havens en luidruchtige schepen passen niet in deze beleving.
Het concept achter Autark-Zero speelt in op deze marktveranderingen.